2B. Reactie Room for Discussion & ons antwoord

Room for Discussion weigerde in te gaan op ons verzoek en publiceerde deze reactie (bron):

Dear all,

We are in essence a platform for the exploration of all kinds of ideas, issues and diverse viewpoints. We understand that members of our audience sometimes disapprove of our guests, including our most recent one – Jordan Peterson. Nevertheless, our invitations should never be considered as an endorsement of their respective views, nor do we pay our guests any fees for attending the interviews. 

Prof. Peterson has recently been involved in much of the discussion around key issues of our time: issues related to society, justice, equality and identity. Not only have his ideas been influential in this day and age; but his rise to fame - in our eyes - in and of itself represents the conflicts that exist within our society. We don’t want to ignore these developments, but instead address them by entering into critical discussion with Prof. Peterson.

We understand that many of you are very invested in this topic and for that reason we have decided to alter our standard format by including an additional Q&A of 20 minutes after the interview.

In that way, we try to ensure that everybody that has questions for, or wants to enter into discussion with prof. Peterson is able to do so. We have explored the possibilities of having a second guest, but due to time constraints we have decided to maintain the current format.

We are a committee that is always open for ideas, suggestions, worries or advice. All of us walk the same hallways, so if you, being a professor, student, or staff-member, have ideas for a possible session or have ways to improve a particular session, just walk right up to us or send us an email.

With kind regards,
Room for Discussion

Hierop publiceerden wij deze reactie waarin wij lieten zien hoe de ideeën van Peterson onderdeel zijn van een wereldwijde beweging die erop gericht is de wetenschap te ondermijnen en aan banden te leggen:

Room for Discussion: waar ligt de grens?

Beste mensen van Room for Discussion,

Waar ligt de grens? Met die vraag blijven we achter als we jullie weigering lezen op ons verzoek de pseudowetenschap van Peterson van weerwoord te voorzien vanaf het podium.

Maar voor we op deze vraag overgaan, eerst twee punten over jullie reactie. 

1. Het argument dat er wegens ‘beperkingen van tijd’ geen tweede spreker is toegevoegd, is weinig overtuigend. Jullie hebben zelf mogelijke sprekers benaderd en wij hadden zelf ook een lijst opgesteld met academici die met Peterson in debat wilden gaan. Waarom hebben jullie ons hier niet over gesproken? Er zijn nog vier dagen tot de daadwerkelijke bijeenkomst. Dit wekt bij ons de indruk dat er bij de organisatie of de spreker meer sprake van onwil is dan jullie willen toegeven. 

2. Hiernaast is een extra 20 minuten in de huidige opstelling vooral 20 minuten extra voor Peterson om zijn verhaal te doen. Jullie geven zelf aan dat die ruimte bedoeld is voor meer ‘vragen’, die doorgaans in nog geen 30 seconden gesteld moeten worden. Jullie besluit komt er kortom op neer om Peterson een nog ruimer podium voor zijn ideeën te verschaffen en niet dat er ruimte komt voor kritiek vanuit de academische gemeenschap.  

De aanpassingen die jullie doen zijn met andere woorden op geen enkele manier een tegemoetkoming aan de kritiek vanuit de academische gemeenschap, maar juist een stap in tegengestelde richting. 

Jullie schrijven dat jullie een ‘platform zijn voor het ontdekken van allerlei soorten ideeën, onderwerpen en diverse standpunten’. Dit klinkt sympathiek, maar waar ligt de grens? En wat is de verantwoordelijkheid van een platform zoals Room for Discussion?

Fascisten behoren geen podium te krijgen omdat er een direct verband is tussen hun spreken en georganiseerd geweld tegen onderdrukte groepen, links en de arbeidersbeweging. Maar hoe gaan we om met mensen zoals Peterson die meer dan 80% van de wereldbevolking niet als zijn gelijke ziet? Vrouwen staan voor hem voor ‘chaos’, trans personen moeten in niet bestaande biologische hokjes geduwd worden en IQ en ‘ras’ zijn voor hem verbonden. Als we - in al onze diversiteit - samen ‘door dezelfde gangen lopen’ dan lijkt het ons dat dit soort onwetenschappelijke ideeën moeten worden uitgedaagd in plaats van zonder georganiseerd weerwoord op een podium worden gehesen.

Simpelweg omdat iemand ‘invloedrijk’ is, betekent namelijk nog niet dat hij een open podium moet krijgen voor zijn ideeën. Media en een platform zoals Room for Discussion zijn niet slechts een reflectie van de dominante ideeën in de maatschappij, maar geven hier tegelijkertijd zelf vorm aan door deze een podium te bieden. Wanneer dit kritiekloos gebeurt, blijft dit niet zonder gevolgen.

De universiteit ligt onder vuur. Niet vanwege oprukkende ‘censuur’ - zoals sommigen commentatoren onze oproep tot daadwerkelijke discussie lachwekkend genoeg interpreteerden - maar vanwege het reduceren van wetenschap tot ‘meningen’. De afgelopen jaren is er een klimaat gecreëerd van intimidatie: er worden oproepen gedaan om ‘linkse docenten’ te ontslaan en wetenschappelijke disciplines worden geframed als ‘linkse indoctrinatie’. Het doel hiervan is om wetenschap te ondermijnen en nepwetenschap over bijvoorbeeld gender, klimaat en ras te normaliseren.

Waartoe deze tendens leidt, kunnen we zien in Hongarije. De president van Hongarije, Orban, dwong de Centraal-Europese Universiteit in Budapest tot sluiting en ontnam gender studies programma’s financiering en accreditatie. Zijn woordvoerder stelde: ‘The government’s standpoint is that people are born either male or female, and we do not consider it acceptable for us to talk about socially constructed genders rather than biological sexes.’

Het is deze ontwikkeling richting autoritarisme en fascisme waar we ons zorgen over maken. Dit is waarom we voorafgaand aan Room for Discussion zullen flyeren en op woensdagavond om 19.00 onze eigen bijeenkomst zullen organiseren in CREA over twee kernthema’s van dit debat. Tijdens de bijeenkomst ‘Systeem in crisis’ willen we het hebben over de vrijheid van meningsuiting en ‘politieke correctheid’ enerzijds en de politiek van gender, seksualiteit, ras en klasse anderzijds.